Καταπόλεμησε τις παρεμβολές των ηλεκτρικών συσκευών του χώρου ακρόασης και ολόκληρης της οικίας σου, τον βιομηχανικό θόρυβο της περιοχής σου, καθώς  και την αστάθεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και προστάτευσε τις συσκευές σου από spikes & surges, βελτιώνοντας μοναδικά την ποιότητα ήχου του συστήματος σου… με ένα Power Conditioner της Isol-8!