Νέα Σειρά Ηχείων  … Μεγάλος Ήχος…  Μικρή Τιμή!   
The Bach SP – ROOM K2A Munich High-end Hifi Show
Just Listen!